Gia hạn giấy phép lao động cho người nước ngoài

Cập nhật: 10/08/2021

Thủ tục Gia hạn giấy phép lao động, gia hạn Work Permit cho người nước ngoài theo nghị định 152 năm 2020. Giấy phép lao động cũ cấp theo nghị định 11/2016 thì có được gia hạn theo nghị định 152/2020 hay không?

 

Điều kiện gia hạn giấy phép lao động

- Giấy phép lao động đã được cấp còn thời hạn ít nhất 05 ngày nhưng không quá 45 ngày. 

- Được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài.

- Giấy tờ chứng minh người lao động nước ngoài tiếp tục làm việc cho người sử dụng lao động theo nội dung giấy phép lao động đã được cấp. Giấy tờ này có thể là quyết định gia hạn hợp đồng lao động cho người nước ngoài.

Thủ tục gia hạn giấy phép lao động cho người nước ngoài

Theo kinh nghiệm tư vấn và thực tế làm việc cho nhiều đơn vị sử dụng lao động nước ngoài, thì khi gia hạn Work permit sẽ có 2 giai đoạn cơ bản:

- Xin công văn chấp thuận sử dụng lao động nước ngoài. Được quy định tại Điều 4 của Nghị định 152/2020.

- Gia hạn giấy phép lao động. Có quan nhà nước sẽ thu lại GPLĐ cũ, và cấp một giấy phép lao động khác có ghi chú "gia hạn".

Dưới đây là quy trình cụ thể của 2 giai đoạn trên:

1. Xin công văn chấp thuận sử dụng lao động nước ngoài

- Thời điểm nộp hồ sơ: Trước ít nhất 30 ngày kể từ ngày người lao động nước ngoài bắt đầu làm việc,

- Địa điểm: Bộ hoặc Sở lao động thương binh và xã hội nơi dự kiến làm việc.

- Thời gian giải quyết: 10 ngày làm việc

  • Hồ sơ xin công văn chấp thuận sử dụng lao động nước ngoài

1. Mẫu đơn xác định nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài. Sẽ có 2 trường hợp sảy ra:

- Trường hợp 1: Doanh nghiệp chưa từng thực hiện thủ tục này, hoặc đã có công văn chấp thuận trước đó như hết hạn: Sử dụng Mẫu số 01. 

- Trường hợp 2: Doanh nghiệp đang có công văn chấp thuận còn thời hạn: Sử dụng Mẫu số 02

2. Giấy phép hoạt động của doanh nghiệp

3. Giấy giởi thiệu hoặc ủy quyền cho người thực hiện thủ tục tại cơ quan nhà nước.

  • 11 trường hợp không cần xin công văn chấp thuận sử dụng lao động nước ngoài

Nếu thuộc các trường hợp dưới đây, doanh nghiệp sẽ không cần thực hiện bước xin công văn này.

STT

ĐỐI TƯỢNG

1

Là Trưởng văn phòng đại diện, dự án hoặc chịu trách nhiệm chính về hoạt động của tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam.

2

Vào Việt Nam với thời hạn dưới 03 tháng để thực hiện chào bán dịch vụ.

3

Vào Việt Nam với thời hạn dưới 03 tháng để xử lý sự cố, tình huống kỹ thuật…

4

Là chủ sở hữu hoặc thành viên góp vốn của công ty trách nhiệm hữu hạn có giá trị góp vốn từ 3 tỷ đồng trở lên.

5

Là Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc thành viên Hội đồng quản trị của công ty cổ phần có giá trị góp vốn từ 3 tỷ đồng trở lên

6

Vào Việt Nam làm việc tại vị trí nhà quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia hoặc lao động kỹ thuật làm việc dưới 30 ngày và không quá 03 lần trong 01 năm

7

Vào Việt Nam thực hiện thỏa thuận quốc tế mà cơ quan, tổ chức ở Trung ương, cấp tỉnh ký kết theo quy định của pháp luật.

8

Học sinh, sinh viên có thỏa thuận thực tập trong các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp tại Việt Nam; học viên thực tập, tập sự trên tàu biển Việt Nam.

9

Thân nhân thành viên cơ quan đại diện nước ngoài tại Việt Nam được phép làm việc tại Việt

10

Có hộ chiếu công vụ vào làm việc cho cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội.

11

Người chịu trách nhiệm thành lập hiện diện thương mại

 

2. Gia hạn giấy phép lao động

- Thời điểm nộp hồ sơ: Trước ít nhất 15 ngày kể từ ngày người lao động nước ngoài dự kiến làm việc tại Việt Nam

- Địa điểm nộp hồ sơ: Bộ hoặc Sở lao động thương binh và xã hội nơi người nước ngoài dự kiến làm việc

- Thời gian giải quyết hồ sơ: 05 ngày làm việc

  • Hồ sơ gia hạn giấy phép lao động

STT

TÀI LIỆU/ GIẤY TỜ

YÊU CẦU

1

Đơn đề nghị cấp giấy phép lao động. Mẫu số 11/PLI

Bản chính

2

02 ảnh 4x6

4x6, nền trắng, đầu để trần, nhìn thẳng, không đeo kính màu, không quá 6 tháng

3

Giấy phép lao động còn thời hạn đã được cấp

Bản chính.

4

Công văn chấp thuận sử dụng lao động nước ngoài

Sao y chứng thực

5

Hộ chiếu

Sao y chứng thực

6

Giấy chứng nhận hoặc giấy khám sức khỏe

Bản chính. Nếu là tiếng nước ngoài thì hợp pháp hóa lãnh sự. Thời hạn trong 12 tháng.

7

Giấy tờ chứng minh người lao động nước ngoài tiếp tục làm việc đúng vị trí, công việc như trên

Bản chính

 

Thời hạn giấy phép lao động được gia hạn

Điều 10 Nghị định 152/2020/NĐ-CP, thời hạn của giấy phép lao động được cấp theo thời hạn của một trong các trường hợp sau, nhưng không quá 02 năm:

- Thời hạn của hợp đồng lao động dự kiến sẽ ký kết;

- Thời hạn của bên nước ngoài cử người lao động nước ngoài sang làm việc tại Việt Nam;

- Thời hạn hợp đồng hoặc thỏa thuận ký kết giữa đối tác Việt Nam và nước ngoài;

- Thời hạn hợp đồng hoặc thỏa thuận cung cấp dịch vụ ký kết giữa đối tác Việt Nam và nước ngoài;

- Thời hạn nêu trong văn bản của nhà cung cấp dịch vụ cử người lao động nước ngoài vào Việt Nam để đàm phán cung cấp dịch vụ;

- Thời hạn đã được xác định trong giấy chứng nhận của tổ chức phi chính phủ nước ngoài, tổ chức quốc tế được phép hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam;

- Thời hạn trong văn bản của nhà cung cấp dịch vụ cử người lao động nước ngoài vào Việt Nam để thành lập hiện diện thương mại của nhà cung cấp dịch vụ đó;

- Thời hạn trong văn bản chứng minh người lao động nước ngoài được tham gia vào hoạt động của một doanh nghiệp nước ngoài đã thành lập hiện diện thương mại tại Việt Nam.

- Thời hạn trong văn bản chấp thuận sử dụng người lao động nước ngoài.

Giấy phép lao động hết hạn có thể được gia hạn.

 Dịch vụ làm giấy phép lao động cho người nước ngoài

Câu hỏi thường gặp về gia hạn giấy phép lao động

Dưới đây là một số câu hỏi mà trong thực tế làm việc và tư vấn, rất nhiều người sử dụng lao động nước ngoài có đưa ra với chúng tôi. Mời các bạn theo dõi:

1. Giấy phép lao động cấp theo nghị định 11/2016 có được gia hạn không?

Trả lời: Với tất cả các trường hợp giấy phép lao động cấp theo nghị định cũ, tức là nghị định 11/2016, thì sẽ không được gia hạn theo quy định tại Nghị định 152/2020. Lý do là các yêu cầu về hồ sơ cấp giấy phép lao động ở 2 Nghị định là khác nhau.

2. Hợp đồng lao động có được ký trước khi gia hạn giấy phép lao động không?

Theo quy định khoản 3, Điều 156 Bộ Luật Lao động 2019, thì hợp đồng lao động phải đúng với nội dung như trên giấy phép lao động. Như vậy, nếu ký trước hợp đồng lao động trước khi gia hạn GPLĐ thì điều kiện đó rất khó đảm bảo.

Vì vậy, nên ký hợp đồng lao động sau khi giấy phép lao động đã được gia hạn.

3. Thời điểm thích hợp nhất để bắt đầu gia hạn GPLĐ là khi nào?

Dựa theo điều kiện gia hạn GPLĐ là trước 45 ngày nhưng không quá 5 ngày trước khi GPLĐ hết hạn, thì thời điểm thích hợp nhất để gia hạn là khi GPLĐ còn thời hạn 45 ngày. Và lưu ý là sẽ phải thực hiện 2 giai đoạn như hướng dẫn ở trên.

Dịch vụ làm giấy phép lao động

Fdico là công ty dịch vụ tư vấn về visa, giấy phép lao động cho người nước ngoài. 

Để đáp ứng nhu cầu tư vấn về pháp lý về thủ tục xin cấp, gia hạn giấy phép lao động, chúng tôi có các dịch vụ sau:

- Gia hạn giấy phép lao động cho người nước ngoài

Tư vấn thủ tục cấp mới giấy phép lao động cho người nước ngoài

Tư vấn thủ tục xin xác nhận miễn giấy phép lao động

- Làm giấy phép lao động khi thay đổi công ty làm việc

 - Thu hồi giấy phép lao động khi người nước ngoài nghỉ việc

- Miễn giấy phép lao động cho người nước ngoài kết hôn với người Việt Nam

Bạn đang có nhu cầu tư vấn về thủ tục gia hạn giấy phép lao động cho người nước ngoài. Hãy liên hệ với chúng tôi qua Hotline: 0984.216.682 để được tư vấn miễn phí 24/7.

 

Thông tin khác:

Bản quyền thuộc về CÔNG TY TƯ VẤN DỊCH VỤ VISA FDICO
tòa nhà 319 Bộ Quốc Phòng, số 63 Lê Văn Lương, Cầu Giấy, Hà Nội
Tel: 0988.073.181 - Hotline: 0984.216.682
Email: Fdicovisa@gmail.com
Số 30 Nguyễn Đình Chiểu, phường Đakao, Quận 1, TP HCM
Tel: 024.62930982 - Hotline: 0984.216.682
Email: Fdicovisa@gmail.com