Dịch vụ gia hạn visa thị thực Việt Nam cho người nước ngoài tại Hà Nội, TP HCM
GỌI tư vấn NGAY - 0913.292.799

Dịch vụ làm phiếu Lý lịch tư pháp nhanh theo yêu cầu

12/09/2022
  1. Phiếu Lý lịch tư pháp số 1, phiếu Lý lịch tư pháp số 2
  2. Thẩm quyền cấp phiếu Lý lịch tư pháp
  3. Thủ tục, hồ sơ yêu cầu cấp phiếu Lý lịch tư pháp số 1, 2
  4. Thời hạn cấp phiếu Lý lịch tư pháp
  5. Dịch vụ làm Lý lịch tư pháp mẫu số 1, 2 NHANH – KHẨN
  6. Phí dịch vụ làm Lý lịch tư pháp số 1, 2

Căn cứ Luật Lý lịch tư pháp số 28/2009/QH12 ban hành ngày 17 tháng 06 năm 2009

- Khác với Thông tư 07/1999/TTLT –BTP-BCA của Bộ Tư pháp và Bộ Công an về vệc cấp phiếu Lý lịch tư pháp là chỉ có một loại Phiếu Lý lịch tư pháp cấp cho cá nhân, còn theo quy địnhtại Điều 41 Luật Lý lịch thì có hai loại Phiếu Lý lịch tư pháp: Phiếu Lý lịch tư pháp số 1 và Phiếu Lý lịch tư pháp số 2.

1. Phiếu Lý lịch tư pháp gồm có:

Phiếu Lý lịch tư pháp số 1 cấp cho cá nhân, cơ quan, tổ chức gồm:

- Công dân Việt Nam, người nước ngoài đã hoặc đang cư trú tại Việt Nam có quyền yêu cầu cấp Phiếu Lý lịch tư pháp của mình.

- Cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội có quyền yêu cầu cấp Phiếu Lý lịch tư pháp để phục vụ công tác quản lý nhân sự, hoạt động đăng ký kinh doanh, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã.

Phiếu Lý lịch tư pháp số 2: cấp cho cơ quan tiến hành tố tụng để phục vụ công tác điều tra, truy tố, xét xử  và cấp theo yêu cầu của cá nhân để người đó biết được nội dung về Lý lịch tư pháp của mình.

=> Như vậy trường hợp người nước ngoài đang sinh sống tại Việt Nam mà muốn làm giấy phép lao động thì thủ tục xin cấp Lý lịch tư pháp cho người nước ngoài đó sẽ sử dụng mẫu phiếu Lý lịch tư pháp số 1

2. Thẩm quyền cấp Phiếu Lý lịch tư pháp

Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia thực hiện việc cấp Phiếu Lý lịch tư pháp trong các trường hợp sau đây:

- Công dân Việt Nam mà không xác định được nơi thường trú hoặc nơi tạm trú;

- Người nước ngoài đã cư trú tại Việt Nam .

Sở Tư pháp thực hiện việc cấp Phiếu Lý lịch tư pháp trong các trường hợp sau đây:

- Công dân Việt Nam thường trú hoặc tạm trú ở trong nước;

-  Công dân Việt Nam đang cư trú ở nước ngoài;

-  Người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam

3. Thủ tục yêu cầu cấp Lý lịch tư pháp

3.1 Thủ tục yêu cầu cấp Phiếu Lý lịch tư pháp số 1

.Điều kiện cấp Lý lịch tư pháp số 1 cho người nước ngoài

- Theo quy định của Luật Lý lịch tư pháp điều kiện để cấp Lý lịch tư pháp cho người nước ngoài tại Việt Nam là phải đang tạm trú tại Việt Nam. Việc tạm trú tại Việt Nam thể hiện ở thời hạn visa hoặc thẻ tạm trú của người nước ngoài và đã đăng ký tạm trú với công an xã, phường, thị trấn nơi người nước ngoài đang tạm trú. Việc đăng ký tạm trú thể hiện trên sổ khai báo tạm trú hoặc giấy xác nhận đăng ký tạm trú do Công an xã, phường, thị trấn nơi người nước ngoài đang ở cấp.

Thủ tục, hồ sơ yêu cầu cấp Phiếu Lý lịch tư pháp số 1

a) Người yêu cầu cấp Phiếu Lý lịch tư pháp nộp Tờ khai yêu cầu cấp Phiếu Lý lịch tư pháp và kèm theo các giấy tờ sau đây:

- Bản chụp giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của người được cấp Phiếu Lý lịch tư pháp;

- Bản chụp sổ hộ khẩu hoặc giấy chứng nhận thường trú hoặc tạm trú của người được cấp Phiếu Lý lịch tư pháp.

- Tờ khai yêu cầu cấp phiếu Lý lịch tư pháp (theo Mẫu số 05a/2013/TT-LLTP) tham khảo

b) Cá nhân nộp Tờ khai yêu cầu cấp Phiếu Lý lịch tư pháp và các giấy tờ kèm theo tại các cơ quan sau đây:

- Công dân Việt Nam nộp tại Sở Tư pháp nơi thường trú; trường hợp không có nơi thường trú thì nộp tại Sở Tư pháp nơi tạm trú; trường hợp cư trú ở nước ngoài thì nộp tại Sở Tư pháp nơi cư trú trước khi xuất cảnh;

- Người nước ngoài cư trú tại Việt Nam nộp tại Sở Tư pháp nơi cư trú; trường hợp đã rời Việt Nam thì nộp tại Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia.

c) Đối với trường hợp ủy quyền thì cần nộp thêm giấy tờ sau:

- Bản chính Văn bản ủy quyền theo quy định pháp luật (được công chứng, chứng thực theo đúng quy định pháp luật)

- Giấy chứng minh nhân dân (hoặc hộ chiếu) của người được ủy quyền.

- Trường hợp người yêu cầu cấp phiếu Lý lịch tư pháp là cha, mẹ, vợ, chồng, con của người được cấp phiếu Lý lịch tư pháp thì không cần văn bản ủy quyền nhưng được thay thế bằng giấy tờ để chứng minh mối quan hệ (giấy khai sinh; giấy đăng ký kết hôn; hộ khẩu gia đình…

* Chú ý: Các giấy tờ trong hồ sơ công dân có thể nộp bản photo không cần chứng thực nhưng cần mang theo bản chính để cán bộ đối chiếu.

d) Nơi nộp hồ sơ

- Người nước ngoài cư trú tại Việt Nam nộp tại Sở Tư pháp nơi cư trú;

- Trường hợp đã rời Việt Nam thì nộp tại Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia.

Ngoài ra cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội khi có yêu cầu cấp Phiếu Lý lịch tư pháp thì gửi văn bản yêu cầu đến Sở Tư pháp nơi người được cấp Phiếu Lý lịch tư pháp thường trú hoặc tạm trú; trường hợp không xác định được nơi thường trú hoặc nơi tạm trú của người được cấp Phiếu Lý lịch tư pháp thì gửi đến Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia.

3.2 Thủ tục, hồ sơ yêu cầu cấp Phiếu Lý lịch tư pháp mẫu số 2

- Cơ quan tiến hành tố tụng có yêu cầu cấp Phiếu Lý lịch tư pháp gửi văn bản yêu cầu đến Sở Tư pháp nơi người được cấp Phiếu Lý lịch tư pháp thường trú hoặc tạm trú; trường hợp không xác định được nơi thường trú hoặc nơi tạm trú của người được cấp Phiếu Lý lịch tư pháp hoặc người được cấp Phiếu Lý lịch tư pháp là người nước ngoài đã cư trú tại Việt Nam thì gửi văn bản yêu cầu đến Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia.

- Trong trường hợp khẩn cấp, người có thẩm quyền của cơ quan tiến hành tố tụng có thể yêu cầu cấp Phiếu Lý lịch tư pháp qua điện thoại, fax hoặc bằng các hình thức khác và có trách nhiệm gửi văn bản yêu cầu trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày có yêu cầu cấp Phiếu Lý lịch tư pháp.

Thủ tục cấp Phiếu Lý lịch tư pháp số 2 cho cá nhân được thực hiện

- Người yêu cầu cấp Phiếu Lý lịch tư pháp nộp Tờ khai yêu cầu cấp Phiếu Lý lịch tư pháp và kèm theo các giấy tờ sau đây:

- Bản chụp giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của người được cấp Phiếu Lý lịch tư pháp;

- Bản chụp sổ hộ khẩu hoặc giấy chứng nhận thường trú hoặc tạm trú của người được cấp Phiếu Lý lịch tư pháp.

Cá nhân nộp Tờ khai yêu cầu cấp Phiếu Lý lịch tư pháp và các giấy tờ kèm theo tại các cơ quan sau đây:

- Công dân Việt Nam nộp tại Sở Tư pháp nơi thường trú; trường hợp không có nơi thường trú thì nộp tại Sở Tư pháp nơi tạm trú; trường hợp cư trú ở nước ngoài thì nộp tại Sở Tư pháp nơi cư trú trước khi xuất cảnh;

- Người nước ngoài cư trú tại Việt Nam nộp tại Sở Tư pháp nơi cư trú; trường hợp đã rời Việt Nam thì nộp tại Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia.

4. Thời hạn cấp Phiếu Lý lịch tư pháp

- Thời hạn cấp Phiếu Lý lịch tư pháp không quá 10 ngày, kể từ ngày nhận được yêu cầu hợp lệ.

- Trường hợp khẩn cấp nếu Cơ quan tiến hành tố tụng có nhu cầu thì thời hạn không quá 24 giờ, kể từ thời điểm nhận được yêu cầu.

5.  Dịch vụ làm Lý lịch tư pháp mẫu số 1, 2 NHANH – KHẨN

Các Dịch Vụ Làm Lý lịch Tư Pháp của Chúng tôi

- Dịch vụ làm Lý lịch tư pháp nhanh (5 – 7 ngày làm việc),

- Dịch vụ làm Lý lịch tư pháp nhanh (3 – 5 ngày làm việc),

- Dịch vụ làm Lý lịch tư pháp siêu khẩn (1 ngày làm việc),

- Dịch vụ làm Lý lịch tư pháp số 1

- Dịch vụ làm Lý lịch tư pháp số 2

- Dịch vụ làm Lý lịch tư pháp cho người Việt nam tại Việt Nam,

- Dịch vụ làm Lý lịch tư pháp cho người Việt Nam tại nước ngoài,

- Dịch vụ làm Lý lịch tư pháp cho người nước ngoài ở Việt Nam,

- Dịch vụ làm Lý lịch tư pháp cho người nước ngoài từng ở Việt Nam,

- Dịch vụ làm Lý lịch tư pháp tại Hà Nội,

- Dịch vụ làm Lý lịch tư pháp tpHCM,

- Dịch vụ làm Lý lịch tư pháp tại các tỉnh thành khác

6.  Phí dịch vụ làm Lý lịch tư pháp số 1, 2

Phí làm Lý lịch tư pháp không sử dụng dịch vụ làm Lý lịch tư pháp là 200.000 đồng/phiếu. Nhưng ngoài khoản phí này, bạn sẽ cần chi thêm các khoản phí như phí công chứng giấy tờ, phí di chuyển đến cơ quan công chứng, phí công chứng giấy tờ, phí đi lại cơ quan cấp Lý lịch tư pháp để nộp hồ sơ cũng như nhận kết quả. Ngoài ra, thời gian cấp Lý lịch tư pháp khi tự làm thường là 15-  20 ngày làm việc, không phù hợp với các yêu cầu làm nhanh Lý lịch tư pháp.

Đó là lý do, ngày càng có nhiều người sử dụng dịch vụ Lý lịch tư pháp để tiết kiệm cả thời gian và công sức, đồng thời lấy được Lý lịch tư pháp đúng thời hạn yêu cầu

Dưới đây là mức phí làm Lý lịch tư pháp số 1 và số 2 nhanh của chúng tôi, áp dụng trên toàn quốc: 63 tỉnh thành Việt Nam

Loại Lý lịch tư pháp

Nhanh – 7 ngày làm việc

Nhanh – 5 ngày làm việc

Nhanh – 3 ngày làm việc

Nhanh – 2 ngày làm việc

Nhanh – 1 ngày làm việc

Lý lịch tư pháp số 1

2.000.000

2.200.000

2.400.000

2.700.000

3.000.000

Lý lịch tư pháp số 2

2.000.000

2.200.000

2.400.000

2.700.000

3.000.000

Phí này đã bao gồm:

- Phí tư vấn để quý khách chọn loại phiếu Lý lịch tư pháp cần xin;

- Phí soạn thảo và chuẩn bị toàn bộ hồ sơ yêu cầu cấp Lý lịch tư pháp;

- Phí đại điện khách hàng nộp hồ sơ, theo dõi trạng thái cấp, và hoàn thành thủ tục tại Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia;

- Phí lấy kết quả tại Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia.

Hồ sơ yêu cầu: Mặt hộ chiếu, chứng minh thư nhân dân

Hãy liên hệ với chúng tôi theo số điện thoại: 0989.879.607 để được tư vấn và hỗ trợ dịch vụ làm Lý lịch tư pháp số 1 và dịch vụ Lý lịch tư pháp số 2 nhanh toàn quốc.

 

 

 

Cùng danh mục

Gia hạn visa cho người có giấy phép lao động được thời gian bao lâu?

Nếu không xin thẻ tạm trú hoặc vì lý do nào đó mà không được cấp thẻ tạm trú nếu muốn xin cấp visa hoặc gia hạn visa thì thời hạn của Visa tối đa là 1 năm (Không quá 12 tháng).

Xin visa cho người Hàn Quốc ở đâu khi làm việc tại Thái Nguyên?

Gia hạn visa cho người nước ngoài ở đâu? Người Hàn Quốc làm việc tại Thái Nguyên thì đến cơ quan nào để thực hiện thủ tục gia hạn visa, cấp thị thực mới? Địa chỉ phòng xuất nhập cảnh Thái Nguyên và địa chỉ Cục xuất nhập cảnh Hà Nội

Một số câu hỏi liên quan đến thủ tục xuất nhập cảnh của người nước ngoài và công dân Việt Nam

Câu hỏi 2: Quý cơ quan cho biết hiện nay công dân Việt Nam về nước trên chuyến bay thương mại có được phép nhập cảnh vào Việt Nam hay không? Những đối tượng công dân nào được phép nhập cảnh vào lãnh thổ Việt Nam?

Dịch vụ làm phiếu Lý lịch tư pháp nhanh theo yêu cầu

- Dịch vụ làm Lý lịch tư pháp 1,2 nhanh (5 – 7 ngày làm việc), - Dịch vụ làm Lý lịch tư pháp 1,2 nhanh (3 – 5 ngày làm việc), - Dịch vụ làm Lý lịch tư pháp số 1,2 siêu khẩn (1 ngày làm việc),  

Visa có được chuyển đổi mục đích sử dụng không?

Chuyển đổi visa du lịch cho người nước ngoài sang visa làm việc và thăm thân tại Việt Nam Trong nhiều trường hợp người nước ngoài đến Việt Nam với mục đích du lịch trong 01 đến 03 tháng nhưng sau quá trình du lịch tại Việt Nam lại muốn ở lại làm việc lâu dài tại Việt Nam. Như vậy muốn ở lại lâu hơn tại Việt Nam để làm việc, thăm thân thì người nước ngoài cần có visa đúng mục đích

© 2022 Bản quyền Công ty Tư vấn Dịch vụ VISA FDICO
Hà Nội: Tòa nhà 319 Bộ Quốc Phòng, số 63 Lê Văn Lương, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: 0988.073.181 - Hotline: 0984.216.682
Email: Fdicovisa@gmail.com
TP.HCM: Số 30 Nguyễn Đình Chiểu, phường Đakao, Quận 1
Điện thoại: 024.62930982 - Hotline: 0984.216.682
Email: Fdicovisa@gmail.com